Terma dan Syarat Akademi EITCA

I. Peruntukan am

§1

Terma dan syarat berikut (selanjutnya disebut sebagai T&C) menentukan peraturan formal mengenai organisasi Akademi EITCA - pelaksanaan program EITC Pensijilan Teknologi Maklumat Eropah dan program EITCA Akademi Pensijilan Teknologi Maklumat Eropah, yang selanjutnya disebut EITC/Program EITCA, masing-masing - termasuk terma dan syarat terperinci mengenai penyertaan, pembayaran, dan hak dan kewajiban peserta program EITC/EITCA Academy Certification (selanjutnya disebut sebagai Peserta).

II. Pertubuhan Akademi EITCA

§2

EITCA Academy diatur dan dilaksanakan oleh Institut Pensijilan Teknologi Maklumat Eropah (Institut EITCI), yang beroperasi di bawah bentuk undang-undang sebuah persatuan ASBL bukan untung (Association Sans But Lucratif, iaitu. Association Tanpa Keuntungan Tujuan) yang berdaftar di Belgium. Institut EITCI telah didirikan pada tahun 2008 sesuai dengan ketentuan Judul III Undang-undang Belgia, yang memberikan keperibadian hukum kepada persatuan dan organisasi kemasukan awam yang bukan untung. Institut ini mempunyai pejabat ibu pejabatnya yang berdaftar di Belgium, di Avenue des Saisons 100-102, 1050 Brussels. EITCA Academy dilaksanakan sesuai dengan panduan metodologi, teknikal dan program Institut EITCI, yang juga bertindak sebagai Badan Pensijilan untuk Program EITC/EITCA dalam Akademi EITCA.

§3

Penyeliaan organisasi terhadap pelaksanaan Akademi EITCA dilaksanakan oleh Pengarah Akademi EITCA.

§4

Institut EITCI bertanggungjawab untuk pelaksanaan proses didaktik dan pemeriksaan sesuai dengan kerangka pensijilan, menjalankan Pejabat Setiausaha Akademi EITCA dan mentadbir sistem IT peperiksaan e-pembelajaran dan peperiksaan jarak jauh. Pejabat Setiausaha Akademi EITCA diselia secara langsung oleh Pengarah Akademi EITCA. Semua edisi serantau dan kebangsaan EITCA Academy juga diawasi oleh Pengarah Akademi EITCA.

§5

1. Pengawasan substantif terhadap pelaksanaan Akademi EITCA dilaksanakan oleh tim dan rakan didaktik Institut EITCI yang relevan (termasuk anggota Institut EITCI, serta personel pakar atau didaktik syarikat dan universiti) yang mempunyai hak penjagaan atas program individu kawasan-kawasan.
2. Pengawasan luaran terhadap kualiti pelaksanaan Akademi EITCA dan kepatuhannya dengan Program EITC/EITCA dilaksanakan oleh Jawatankuasa Program Institut EITCI, yang menentukan dan menyetujui program dan kandungan substansial dari Pensijilan EITC/EITCA, serta garis panduan untuk kurikulum dan peperiksaan.

III. Proses pendidikan

§6

EITCA Academy dijalankan dalam bentuk proses tidak praktik dan didaktik jarak jauh dan pendalaman dalam platform e-pembelajaran dan pensijilan khusus, sesuai dengan panduan Program EITC/EITCA. Kedua-dua proses dan peperiksaan didaktik dilakukan sepenuhnya dalam talian melalui Internet.

§7

Akademi EITCA membolehkan penyertaan dalam kedua-dua program Persijilan EITC individu (selepas ini disebut sebagai Program EITC) dan juga dalam program Pensijilan EITC Akademi EITCA komposit, yang terdiri daripada kumpulan Program EITC yang berkaitan secara topikal yang ditentukan yang merangkumi ruang lingkup EITCA tertentu Program Akademi.

§8

Maklumat dan kurikulum terperinci, ruang lingkup kandungan EITC dan Program Akademi EITCA diterbitkan di laman web Institut EITCI dan Akademi EITCA dan mungkin mengalami perubahan untuk mencerminkan peningkatan berterusan dalam kualiti pendidikan dan memberikan penyesuaian terkini terhadap perubahan garis panduan Program EITC/EITCA yang diperkenalkan oleh Institut EITCI sebagai hasil daripada perkembangan berterusan Teknologi Maklumat dan kurikulum pensijilan yang sesuai.

§9

Proses didaktik dilakukan secara dalam talian di platform e-pembelajaran, sebagai prosedur asinkron yang diperibadikan untuk setiap Peserta, memungkinkan pendaftaran pada bila-bila masa sepanjang tahun kalendar, dan penjadualan pembelajaran yang disesuaikan dan fleksibel yang disesuaikan dengan kehendak dan kemampuan Peserta.

§10

Proses didaktik dalam setiap Program EITC dilakukan dalam bentuk kuliah dalam talian, latihan dan pelajaran makmal dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh kurikulum program.

§11

Sebagai sebahagian daripada proses didaktik EITCA Academy, Peserta mempunyai akses ke konsultasi didaktik dalam talian dalam skop kurikulum. Rundingan dilaksanakan dari jarak jauh oleh pakar dan pendidik yang berkaitan.

§12

1. Penyelesaian setiap Program EITC dikondisikan dengan berjaya lulus ujian akhir pada tahap minimum yang ditentukan pada 60% sesuai dengan Program EITC dan garis panduan Institut EITCI. Ujian akhir untuk setiap Program EITC mempunyai bentuk ujian pilihan ganda yang diambil dari jarak jauh, yang dilakukan sepenuhnya dalam talian di platform pensijilan.
2. Penyelesaian Program Akademi EITCA dikendalikan dengan berjaya menyelesaikan semua Program EITC yang membentuk Akademi EITCA yang berkaitan.

§13

Skop pengetahuan dan kecekapan yang diperlukan untuk lulus ujian akhir untuk setiap Program EITC sesuai dengan kandungan substansial kurikulum yang sesuai dan ditentukan oleh pasukan didaktik yang memiliki hak atas Program EITC tertentu, sesuai dengan panduan program Institut EITCI dan berunding dengan Pengarah EITCA Academy.

§14

1. Sekiranya gagal mencapai ambang minimum lulus peperiksaan akhir Program EITC tertentu, Peserta dibenarkan untuk mengikuti peperiksaan yang gagal secara percuma.
2. Sekiranya percubaan kedua untuk lulus peperiksaan akhir juga mengakibatkan kegagalan, Peserta boleh melakukan percubaan berikutnya mengikut budi bicara keputusan individu Pengarah Akademi EITCA. Institut EITCI berhak untuk membebankan Peserta untuk setiap pendekatan tambahan untuk ujian (melampaui percubaan kedua) sesuai dengan peraturan semasa, namun dalam hal keputusan positif dari Pengarah Akademi EITCA adalah mungkin untuk membebaskan Peserta dari caj tambahan untuk pendekatan peperiksaan yang berlebihan.
3. Peserta juga berhak mendapat satu pendekatan pembetulan tambahan percuma untuk peperiksaan akhir Program EITC jika mereka tidak berpuas hati dengan skor yang diperoleh, dengan syarat peperiksaan telah lulus dalam percubaan pertama. Dalam kes sedemikian, hasil yang lebih tinggi dari kedua-dua keputusan diambil kira.

§15

Setelah berjaya menyelesaikan Program EITC atau EITCA Academy (bergantung pada varian penyertaan) dan memenuhi syarat rasmi penyelesaian Program EITC/EITCA, Peserta memperoleh dokumen berikut:
- Sijil EITC sekiranya Peserta hanya terdaftar dalam Program EITC yang sesuai, dikeluarkan secara digital oleh Institut EITCI di Brussels (bersama dengan dokumentasi tambahan).
- Sijil EITCA beserta semua Sijil EITC yang disertakan sekiranya Peserta didaftarkan dalam Program Akademi EITCA, yang dikeluarkan secara digital oleh Institut EITCI di Brussels (bersama dengan dokumentasi tambahan).
Pengesahan dan pengesahan dalam talian atas Sijil EITC/EITCA yang dikeluarkan disebut dalam §27.

IV. Peraturan pendaftaran dan pembayaran

§16

Pendaftaran untuk penyertaan Akademi EITCA dilakukan secara berterusan. Oleh kerana platform e-pembelajaran yang digunakan secara asinkron dan bersifat peribadi, pendaftaran untuk Program dapat dilakukan pada bila-bila masa sepanjang tahun kalendar.

§17

1. Pendaftaran untuk Program Pensijilan Akademi EITC/EITCA dilakukan dengan melakukan pendaftaran elektronik di laman web EITCA Academy dan menyelesaikan pembayaran yuran penyertaan untuk Program Akademi EITC atau EITCA yang dipilih.
2. Data peribadi Peserta yang tersisa termasuk pengenalan, alamat dan data penagihan, yang diperlukan untuk proses pensijilan perlu diberikan pada tahap selanjutnya untuk menyelesaikan pendaftaran (semasa peraturan pembayaran yuran).
3. Selama pendaftaran yang disebut dalam paragraf 1, serta penyelesaian pendaftaran dengan memesan Program Sertifikasi yang disebut dalam paragraf 2, Peserta harus memberikan data pribadi dan penagihan mereka yang sebenarnya.

§18

Bayaran untuk penyertaan dalam Program EITC/EITCA diterbitkan dalam laman web EITCA Academy.

§19

1. Kaedah pembayaran yuran berikut diterima:
a) Pembayaran dalam talian, melalui penyedia perkhidmatan pembayaran dalam talian yang bekerjasama (termasuk kad kredit/debit, e-dompet dan kaedah pembayaran elektronik global dan tempatan terpilih lain yang tertakluk kepada ketersediaan semasa oleh penyedia dan wilayah).
b) Pindahan wang ke akaun bank EITCI Institute, seperti yang diterbitkan di laman web EITCA Academy.
2. Dalam kasus yang disebut dalam ayat 1, huruf a), pembayaran dapat diselesaikan langsung setelah atau dengan pendaftaran melalui salah satu metode yang tersedia. Pembayaran dalam kes ini biasanya diselesaikan dalam beberapa saat dari permulaannya.
3. Dalam kasus yang disebut dalam paragraf 1, butir b), pembayaran dianggap diselesaikan setelah dana diterima di rekening bank Institut EITCI. Untuk pengenalan pembayaran yang betul, adalah mustahak untuk memberikan nama penuh Peserta dan kod Program EITC/EITCA yang dipilih dalam tajuk pemindahan, mengikut arahan yang dihantar.
4. Institut EITCI berhak untuk menyediakan metode pembayaran lain selain dari yang disebut dalam ayat 1.
5. Maklumat mengenai semua kaedah pembayaran yang ada sekarang diterbitkan di laman web EITCA Academy.
6. Syarat penggunaan terperinci untuk kaedah pembayaran yang disediakan oleh pembekal luar dinyatakan dalam terma dan syarat masing-masing yang disediakan oleh pembekal ini. Pautan ke terma dan syarat tersebut boleh didapati di laman web EITCA Academy. Menggunakan kaedah pembayaran ini merupakan penerimaan terma dan syarat yang dinyatakan di atas. Institut EITCI tidak bertanggungjawab untuk melaksanakan proses pembayaran oleh pembekal luar.

§20

1. Menyelesaikan pembayaran adalah setara dengan kesepakatan dalam bentuk elektronik antara Peserta dan Institut EITCI untuk penyediaan perkhidmatan/perkhidmatan pensijilan terpilih (selanjutnya disebut Perjanjian Penyertaan) sesuai dengan keterangan mengenai layanan yang diberikan di Laman web EITCA Academy dan peruntukan T&C ini, dan bermaksud memperoleh status EITCA Academy Peserta.
2. Sekiranya pembayaran tidak diselesaikan oleh Peserta sendiri, atau Peserta dikecualikan dari biaya penyertaan, Perjanjian Penyertaan disimpulkan dalam bentuk elektronik pada saat Peserta memerintahkan Program Pensijilan yang relevan dengan bayaran yang dibebaskan.
3. Kesimpulan Perjanjian Penyertaan juga dapat dilakukan dengan cara lain (termasuk bentuk penulisan), jika kemungkinan tersebut disediakan oleh Institut EITCI, atau dengan persetujuan pihak-pihak.
4. Institut EITCI mengikut polisinya memberikan subsidi yang diberikan dalam pengecualian yuran penuh dalam Program Pensijilan EITC/EITCA kepada orang kurang upaya, remaja sekolah pra-sekolah rendah dan orang-orang yang berstatus sosio-ekonomi rendah di sejumlah negara maju (termasuk Syria , Wilayah Palestin, Haiti, Yemen, Gambia, Malawi, Burundi, Congo, Uganda, Ethiopia, Tanzania, Mozambique). Selain itu EITCI Institute boleh memberikan subsidi promosi untuk EITC atau EITCA Academy Certification yang diberikan dalam pengurangan yuran separa. Dalam kes sebelumnya kelayakan untuk pengecualian yuran bersubsidi dilakukan setelah pengisytiharan status Peserta yang dapat diikuti dengan pengesahan bukti dokumentasi oleh EITCI Institute. Dalam kes terakhir, pengurangan yuran separa bersubsidi dipromosikan dengan menyebarkan e-kod subsidi EITCI yang berhak mendapat pengurangan yuran yang relevan pada pesanan pesanan EITC/EITCA yang sah untuk semua Peserta di seluruh dunia. Penyediaan subsidi oleh Institut EITCI yang diberikan dalam pengurangan yuran pensijilan yang bersesuaian adalah atas budi bicara Institut EITCI dan dibatasi oleh kemampuan operasinya. Institut EITCI berhak untuk membatasi atau menangguhkan pelaksanaan pensijilan bersubsidi.

§21

1. Akses penuh ke Kursus EITCA Akademi/EITC yang dibeli di platform e-learning diaktifkan setelah pembayaran diselesaikan (setelah tamatnya Perjanjian Penyertaan).
2. Acara pertama masuk oleh Peserta ke Program EITCA Academy/EITC yang dipesan di platform e-learning dianggap sebagai permulaan penyediaan sebenar perkhidmatan.

§22

Sekiranya pembeli dan Peserta adalah pihak yang berlainan, atau pembeli adalah syarikat atau institusi, data pembeli yang mencukupi untuk invois harus diberikan di bahagian maklumat invois dari formasi pesanan.

V. Hak dan kewajipan Peserta dan peraturan penyertaan

§23

Peserta berhak untuk:
1. Akses Program Pensijilan EITC/EITCA yang dibeli di platform e-pembelajaran Akademi EITCA.
2. Mengakses kurikulum pensijilan yang berkaitan yang dijelaskan dalam program dan mengambil bahagian dalam peperiksaan akhir.
3. Gunakan perisian komputer pihak ketiga yang disediakan untuk latihan pilihan (makmal) dan hands-on, dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh kurikulum yang berkaitan. Semua Program Pensijilan EITC ditentukan dalam kurikulumnya untuk memastikan bahawa ada akses ke perisian luaran yang memungkinkan praktik pilihan yang berkaitan dengan program pensijilan. Akses ini melibatkan sama ada dibayar oleh Peserta atau percuma, tetapi versi percubaan terhad perisian komersial atau perisian sumber terbuka percuma tanpa had masa. Penggunaan perisian luaran tidak diperlukan untuk menyelesaikan mana-mana Program Pensijilan EITC yang berkaitan. Semua Program Pengesahan EITC pengganti Akademi EITCA dimaksudkan untuk diselesaikan sepenuhnya berdasarkan skop pengetahuan yang ditentukan dalam kurikulum yang berkaitan dan dirujuk dalam bahan didaktik. Peranan perisian luaran hanya dalam pengembangan pilihan praktik Peserta yang dapat dicapai setelah penggunaan versi komersial berbayar atau versi percubaan terhad masa perisian yang bersangkutan atau dalam kes yang relevan juga dengan menggunakan perisian sumber terbuka percuma . Peserta boleh memilih untuk mengembangkan praktik sendiri menggunakan perisian luaran yang relevan dengan latihan Program makmal EITC (makmal) yang sesuai yang dapat ditampung selama penggunaan perisian percubaan berbayar atau versi percubaan terhad atau dalam kes yang berkaitan perisian sumber terbuka percuma, namun ini melampaui prosedur pensijilan yang dilaksanakan.
4. Gunakan konsultasi dalam talian mengenai kurikulum kursus yang didaftarkan yang disediakan oleh pakar dan pasukan didaktik yang mempunyai hak penjagaan atas Program yang berkaitan.
5. Terima dokumen yang disebut dalam §15 setelah berjaya menyelesaikan Program Pensijilan EITC/EITCA yang terdaftar dan memenuhi syarat formal yang dinyatakan dalam T&C ini.
6. Berpartisipasi dalam inisiatif khas pengumpulan dana dan subsidi, promosi dan pertandingan yang ditujukan untuk Peserta Pensijilan EITC dan Peserta Program Akademi EITCA.

§24

Peserta wajib:
1. Selesaikan ujian jarak jauh untuk semua Program Persijilan yang didaftarkan sendiri, dengan dikenakan hukuman yang disebut dalam §31.
2. Mematuhi ketentuan lain dari T&C ini.

§25

1. Peserta memberi persetujuan untuk memproses data peribadi mereka oleh Institut EITCI, iaitu Lembaga Persijilan/Badan Certyfying (Institut Persijilan Teknologi Maklumat Eropah EITCI ASBL yang berdaftar di Brussels, Belgium) untuk tujuan penyediaan perkhidmatan, dan juga berkongsi data ini dengan rakan kongsi yang terlibat dalam pelaksanaan Akademi EITCA, dalam ruang lingkup yang diperlukan untuk pelaksanaan organisasi EITCA, proses pendidikan dan pensijilan.
2. Data pribadi yang disebut dalam ayat 1 dilindungi dan diproses sesuai dengan standar keselamatan tinggi dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, khususnya dengan Peraturan Perlindungan Data Umum, yaitu Peraturan (EU) 2016/679 dan tindakan hukum yang sesuai Parlimen Eropah dan Majlis mengenai perlindungan individu terhadap pemprosesan data peribadi dan pergerakan bebas data tersebut. Semua Peserta dan semua individu lain yang data peribadinya diproses oleh Institut EITCI berhak untuk menuntut pengubahsuaian data mereka mengikut bentuk faktual mereka serta menghapus data mereka dan berhenti memprosesnya. Dalam kes terakhir bagi pemegang Pensijilan yang dikeluarkan EITCI, permintaan untuk menghapus data peribadi akan mengakibatkan pembatalan Pensijilan yang dikeluarkan.
3. Maklumat terperinci mengenai pemrosesan data peribadi dan masalah privasi dalam laman web EITCI Institute terdapat dalam kebijakan privasi yang diterbitkan di dalam laman web masing-masing.

§26

1. Peserta mengakui bahawa semua bahan didaktik yang disediakan untuk mereka sebagai sebahagian daripada penyertaan dalam Akademi EITCA secara eksklusif adalah harta intelektual Institut EITCI atau entiti lain yang berkaitan, dan dikenakan perlindungan undang-undang sesuai dengan peraturan yang berlaku (termasuk Harta Intelek tindakan undang-undang dan Arahan 2001/29/EC Parlimen Eropah dan Majlis mengenai penyelarasan aspek tertentu hak cipta dan hak berkaitan dalam masyarakat maklumat). Peserta berhak menggunakan bahan-bahan yang disediakan untuknya dan kandungannya (termasuk bahan didaktik, perisian komputer dan kandungan peperiksaan) secara eksklusif semata-mata untuk tujuan belajar sendiri, dan tidak akan membuatnya tersedia untuk pihak ketiga tanpa eksplisit persetujuan Institut EITCI atau pemegang hak cipta yang berkenaan.
2. Dalam hal pelanggaran ketentuan yang disebut dalam paragraf 1, Institut EITCI atau pemegang hak cipta masing-masing dapat menuntut kompensasi dari Peserta atas segala kerusakan material atau non-material yang disebabkan oleh pelanggaran ini.

§27

1. Memulakan prosedur Sertifikasi dan memperoleh Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam §15, paragraf 2, dikondisikan dengan mengajukan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan Persijilan Institut EITCI (selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Persijilan). Terma dan syarat Perjanjian Persijilan boleh didapati di https://eitci.org/eitci-certification-agreement.
2. Perjanjian Pensijilan hendaklah ditandatangani oleh Peserta secara elektronik atau bertulis di mana salinan imbasan akan dihantar melalui e-mel ke Pejabat Setiausaha Akademi EITCA. Sekiranya EITCI Institute tidak dapat mengesahkan identiti Peserta berdasarkan pembayaran yuran yang disediakan, Institut EITCI mungkin memerlukan salinan dokumen identiti Peserta (ID nasional, pasport atau dokumen identiti lain seperti yang ditentukan dalam Perjanjian Persijilan) untuk membolehkan pengesahan identiti dan keaslian Peserta data yang disediakan dalam Perjanjian Persijilan.
3. Pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2 harus dilakukan segera setelah menerima permintaan dari EITCI Institute untuk verifikasi identitas Peserta. Institut EITCI berhak untuk tidak mengeluarkan Sijilnya atau membatalkan Pensijilannya yang telah dikeluarkan yang disebut dalam §15 sekiranya tidak dapat mengesahkan identiti Peserta atau mendapati bahawa identiti Peserta yang dikemukakan adalah kontraktual. Dalam kes sedemikian, Peserta tidak berhak mendapat bayaran balik semua atau sebahagian daripada yuran penyertaan.
4. Dalam hal ketika semua ujian yang diperlukan telah dilalui oleh Peserta, namun mereka gagal menyerahkan dokumen yang disebut dalam paragraf 2 sebelum 30 hari dari akhir periode maksimum penyertaan penyertaan yang diatur sebagaimana dimaksud dalam §28, dan jika tidak ada penyelesaian yang dapat dilakukan dengan Peserta mengenai tanggal pengiriman dokumen-dokumen ini, Institut EITCI berhak untuk mempertimbangkan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Penyertaan sebagai selesai, sambil mengabaikan kewajiban untuk mengeluarkan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam §15, paragraf 2. Dalam kes sedemikian, Peserta tidak berhak mendapat bayaran balik semua atau sebahagian daripada yuran penyertaan.

§28

1. Tempoh penyelesaian maksimum yang diatur (tempoh maksimum penyertaan) adalah 12 bulan untuk Akademi EITCA penuh dan 3 bulan untuk setiap Program EITC individu (untuk penyertaan bukan Akademi), dikira dari saat tamatnya Perjanjian Penyertaan dan sehingga berjaya lulus semua peperiksaan yang diperlukan.
2. Atas permintaan Peserta yang beralasan, jangka waktu yang ditunjukkan dalam ayat 1 dapat diperpanjang setelah berkonsultasi dengan Direktur Akademi EITCA. Institut EITCI mengikut budi bicara mutlaknya dapat memperpanjang syarat-syarat yang dinyatakan di atas selama-lamanya dengan keputusan bebasnya.
3. Jika jangka waktu yang ditentukan dalam perenggan 1 dilampaui oleh Peserta dan tidak ada kesepakatan mengenai perpanjangan jangka waktu ini yang dapat disetujui, Institut EITCI berhak untuk menghentikan Perjanjian Penyertaan. Dalam kes sedemikian, Peserta tidak berhak mendapat bayaran balik semua atau sebahagian daripada yuran penyertaan.

§29

1. Dengan memperluas ketentuan peraturan perlindungan konsumen (menerapkan Arahan 2011/83/EU dari Parlemen Eropa dan Dewan Hak Pengguna), Peserta yang merupakan pengguna (tidak berlaku untuk perusahaan/institusi serta individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang telah melakukan pembelian di bawah kegiatan ini) berhak untuk membatalkan Perjanjian Penyertaan yang disimpulkan dari jarak jauh tanpa memberikan alasan dalam masa 30 hari dari berakhirnya Perjanjian Penyertaan, menerima bayaran balik sepenuhnya. Pembatalan harus berupa pernyataan bertulis (dengan merujuk kepada asas undang-undang yang berkenaan), diemail sebagai salinan ke Pejabat Setiausaha Akademi EITCA.
2. Hak pembatalan dibebaskan jika Sertifikasi sebenarnya yang disebut dalam §15 telah dikeluarkan untuk Peserta sebelum akhir periode 30 hari yang disebut dalam perenggan 1.

VI. Peruntukan Akhir

§30

Institut EITCI tidak boleh bertanggung jawab atas kesulitan dalam pelaksanaan Program Pensijilan EITC dan Akademi EITCA kerana sebab-sebab di luar kawalan Institut EITCI (termasuk faktor-faktor yang disebabkan oleh tindakan Peserta dan pihak ketiga atau force majeure).

§31

1. Dalam kes-kes yang luar biasa, jika terjadi pelanggaran serius terhadap ketentuan-ketentuan T&C ini oleh Peserta, terutama apabila didapati bahawa Peserta tidak menyelesaikan pemeriksaan akhir oleh dirinya sendiri, atau jika mengabaikan ketentuan Syarat dan Ketentuan ini oleh Peserta yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi tanggungjawab Institut EITCI berdasarkan Perjanjian Penyertaan, Institut EITCI berhak untuk membatalkan Perjanjian Penyertaan dengan penamatan perkhidmatan dengan segera. Dalam kes sedemikian, Peserta tidak berhak mendapat bayaran balik semua atau sebahagian daripada yuran penyertaan.
2. Di samping itu, apabila didapati bahawa Peserta tidak menyelesaikan ujian akhir oleh dirinya sendiri, fakta ini dipertimbangkan oleh Lembaga Persijilan/Badan Pensijilan, yang dapat memutuskan untuk mengecualikan Peserta secara kekal dari kemungkinan untuk berpartisipasi dalam mana-mana Program Persijilan yang diakreditasi pada masa akan datang serta untuk membatalkan Sijil yang dikeluarkan sebelumnya kepada Peserta. Dalam kes sedemikian, Peserta juga tidak berhak mendapat bayaran balik semua atau sebahagian daripada yuran penyertaan.

§32

Perjanjian Penyertaan dianggap dapat dicapai setelah mengeluarkan dokumen-dokumen yang disebut dalam §15 kepada Peserta, atau setelah penamatan Perjanjian Penyertaan yang tunduk pada ketentuan dalam T&C ini atau dengan persetujuan bersama pihak-pihak. Walau bagaimanapun, Peserta diminta untuk mematuhi semua kewajiban T&C ini dan Perjanjian Persijilan sambil memastikan EITCI Institutenya mengeluarkan Sijil sebagai sah.

§33

1. T&C ini dan juga isu-isu yang tidak dilindungi oleh T&C ini mengenai penyediaan perkhidmatan oleh Institut EITCI diatur oleh undang-undang Belgium dan akan tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Belgium.
2. Para pihak akan berusaha secara baik menyelesaikan setiap perselisihan mengenai penyertaan dalam Akademi EITCA dan pematuhan terhadap ketentuan T&C ini, melalui persetujuan bersama. Sekiranya tidak ada penyelesaian yang damai, bidang kuasa wilayah pihak berkuasa kehakiman yang sesuai untuk ibu pejabat Institut EITCI harus dipertimbangkan.

§34

T&C ini berkuat kuasa mulai 1 Julai 2014 dan mungkin tertakluk kepada kemas kini dan pindaan, terutama untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan yang diberikan.